• https://www.facebook.com/adanaterapi/

Beden ve Ruh Sağlığı Nasıl Korunulur ?

BEDEN VE RUH SAĞLIĞI NASIL KORUNULMALIDIR ?

Rene Descartes'ın bi sözü var; 'Bedenimizi hasta eden; ruhumuzun baskılarıdır.' Buraya kulak vermemiz gerekmekte. Çünkü farkında olmadığımız bi şey var; beyin ve periferik sinir sistemi, endokrin ve bağışıklık sistemleri, aslında vücudumuzun bütün organları ve sahip olduğumuz tüm duygusal tepkiler ortak bir kimyasal dil paylaşmakta ve birbirleri ile sürekli iletişim halindeler. Bu karmaşık ilişki, bedenimizle yaptığımız şey, zihinsel durumumuzu etkilemekte. Bu kompleks yapı, zihnimiz ve bedenimiz arasındaki karşılıklı derin bir ilişkidir

 Zihin ve beden arasında genelde belirgin bir ayrım yapılır. Fakat ruh sağlığı ve fiziksel sağlık göz önüne alındığında, ikisi de ayrı olarak düşünülmemelidir.

Ruh - beden bir bütündür. Eğer dikkat edersek, ruhsal durumumuz ve duygularımızın  bedenimize yansıdığını fark ederiz. Bazı anlarda deneyimlediğimiz sürekli yeme veya hiç yememe davranışı, aşırı uyku veya uykusuzluk, sebebi belli olmayan ağrılar bedenimizin yaşadığımız duygulara eşlik eden doğal tepkileridir. Bu durum, günümüzde büyük ölçüde kabul görmeye başladı denilebilmektedir.


BEDEN SAĞLIĞI NASIL KORUNULMALIDIR ?

 

Fiziksel semptomları olan fakat kökeninde zihin ile duyguların olduğu herhangi bir rahatsızlık, Psikosomatik Rahatsızlık olarak tanımlanır.

Bir psikosomatik rahatsızlık, duygusal stresten ve zararlı düşünce modellerinden kaynaklanmakta. Fiziksel semptomlar, kişinin bağışıklık sistemi stres nedeni ile tehlikeye girdiğinde gelişmektedirler.

Psikosomatik rahatsızlıkların hayal ürünü veya her şeyin kişinin zihninde olduğu inancı yaygın yanılgıdır. Aslında, psikosomatik durumların fiziksel belirtileri gerçektir  diğer fiziksel rahatsızlıklarda olduğu gibi, hızlıca tedavi edilmeli.

Acı yada ağrılar sebebi ile doktora gittiğinizde, doktor genellikle ağrınızın fiziksel nedenini arayacaktır. Altta yatan stres-depresyon faktörleri olmadığında, fiziksel sorununuza tanı koyması veya tedavi etmesi mümkün olmayabilir. Özellikle  sorunun açık fiziksel  sebebi olmadığında, kişinin yaşamında başa çıkamadığı stres kaynağını belirlemek, fiziksel sorunun iyileşmesi için önemli nokta olabilir.

İnsanların davranışları, hastalıklar ile ilgili düşünce - duyguları, sağlıklarını etkilemektedir. Bazı zihinsel süreçler doku fonksiyonlarında değişikliğe neden olabilmekte. İnsanların sosyal  bireysel sınırlarının zorlanması, hormanların yada nörotransmitterlerin salınımına yada tutulumuna neden olmaktadır. Bazı inanç yada tutumlar  kişileri tıbbi yardım istemekten yada tedavi konusundaki tavsiye ve zorunlulukları takip etmekten uzaklaştırabilmektedir. Bu tür sebeplerle kişiler, hem sağlığa aykırı tutumlarıyla hem  kişisel ve sosyal etkenlerle sağlıklarını tehdit eden  yaşam sürdürebilirler.

 

Bedensel rahatsızlıklar, ruhsal rahatsızlıklara göre her zaman toplumda daha çok kabul gören, daha çok anlayışla ve destekle karşılanan, daha aşina ve daha fazla ilgi uyandıran bir nitelikte. Ruhum ağrıyor diyemeyiz veya dediğimizde bu duyulmaz , bedenim ağrıyor deriz... İçim acıyo, kırgınım veya üzgünüm demektense, kolum ağrıyor, midem bulanıyor, ellerim titriyor demek  kolay gelir. Aslında ağrıyan bedenimiz değil ruhumuzdur. İçimizdekilerin, hissettiklerimizin,bedenimizde sembolik dışavurumudur bu hastalıklar.

Psikosomatik hastalıkların ortaya çıkışını etkileyen en yaygın faktör, kayıp veya ayrılıktır. Çaresizlik, ve umutsuzluk duyguları sıklıkla bunlara eşlik eden öfke, kin, nefret, acı, üzüntü, , korku ve kaygı gibi bastırılmış, çözümlenmemiş duygular, somatizasyona neden olan başlıca unsurlar.

 

 

PSİKOSOMATİK HASTALIKLAR

 

1]Bedensel Belirti Bozukluğu

Hipokondriasis olarak bilinen bir hastalıktır. Birey bedensel belirtilerini yanlış yorumlayıp ciddi bir hastalık sahibi olduğu inancında olur. Hastanın zihni kötü hastalığa yakalandığı inancı ile öylesine meşguldür, yaşadığı stres günlük hayatını etkilemeye başlamıştır. Kadın-erkek gözetmeyen bedensel belirti bozukluğu genellikle 20-30 yaşları arasında görülmektedir. Bu hkişiler normalde karında gerginlik olarak tariflenecek bir belirtiyi karın ağrısı olarak yaşantıarıyabilir. Bu örnekte olduğu gibi herhangi bir organa ait bir durum çarpık olarak algılanarak paniğe neden olabilir. Bunun nedeni yanlış bilişsel şemalara bağlı çarpıtmalar olabileceği gibi farklı etkenler  rol oynayabilmekte.

 

2]Hastalık Kaygısı Bozukluğu

Hipokondriasisin bir yandalı olan hastalık kaygısı bozukluğu yeni bir tanı ve ilk kez DSM-5’ te tanımlanmış. Bir hastalığı olduğuna veya olacağına dair zihinsel uğraşların olduğu ruhsal bozukluk.

Hipokondriazis ile hastalık kaygısı bozukluğu arasındaki fark bedensel belirtilerin olup olmaması. Bedensel belirti bozukluğunda bedensel belirtiler varken, hastalık kaygısı bozukluğunda sadece hasta olduğuna dair endişe var.

Kişiler saptanmamış ciddi hastalıkları olduğuna dair kesin inanç içinde olup, hastalıkla ilgili internette fazlaca araştırmalar yapar, buldukları bilgilerden kötü sonucu çıkarır. Zaman içerisinde belli bir hastalığa olan inançları başka hastalığa sahip oldukları şeklinde değişebilmektedir.

 

3]Konversiyon Bozukluğu

Motor ve duyusal işlevleri etkileyen tıbbi bir durum varmış gibi belirti gösteren, fakat psikolojik etkenlerden kaynaklanan hastalıktır. Klinik görünüm ve belirtiler kesinlikle istemli olarak üretilmez. Birincil kazanç tamamen psikolojik olmaktadır.

Konversiyon bozukluğunun  belirtileri istemsiz hareketler, tikler, göz seğirmesi gövdenin nöbet geçirme, anormal yürüyüş, düşme, güçsüzlük, felç hali, yürüyememe gibi motor belirtiler, körlük, sağırlık, şeklinde görme ve dokunma duyusunun kaybı gibi duyusal eksiklikler ve kusma, yalancı gebelik, ishal, idrar yapamama, , bayılma gibi  belirtilerdir.

 

 

4]Yapay Bozukluk

Tıbbi ilgi görmek için bir hastalığı taklit etmek psikiyatride yapay bozukluk adını alır. Amaç görev  sorumluluktan kaçma, maddi yada herhangi somut kazanç elde etmek değil sadece tıbbi bakım almaktır.

Yapay bozukluk tanısı alan bir çok kişide duygudurum bozuklukları, kişilik bozuklukları, madde bağımlılığı gibi eş  bozukluklar çoğunlukla bulunur.

 

 

 

5]Ağrı Bozukluğu

Ağrı bozukluğu  bedensel belirti bozukluğunun bi türüdür. Bedenin bir yada daha fazla bölgesinde odaklanmış ağrıyla karakterizedir.

Sürekli ağrılar depresif bozukluklarla, akut ağrılar anksiyete bozukluklarıyla bağlantılıdır. Bel ağrısı, baş ağrısı,  yüz ağrısı, pelvik ağrı sıklıkla görülmektedir.

 

 

Unutulmamalıdır ki, vücudumuzun kontrol noktası zihnimizdir. Duygusal ve zihinsel durumlarınızın farkında olmak ve kontrol altına almak sağlıklı kalmanıza, belirtilerin şiddetini yada sıklığını azaltmaya yada hastalıktan  hızlıca iyileşmenize yardımcı olabilir. Ruh sağlığı, beden sağlığının en önemli parçasıdır.