• https://www.facebook.com/adanaterapi/

HAKKIMIZDA

ANADOLU AİLE VE EVLİLİK TERAPİ MERKEZİÖzel Kariyer Aile Danışma Merkezi,
 

         Merekzimiz bir “psikiyatri merkezi” değildir. Dolayısıyla psikiyatrik tanılama ve tedavi yapılmamakta, ilaç veya tıbbi bir uygulama bulunmamakta, psikiyatrik atak ya da psikiyatrik anlamda krize müdahale hizmeti verilmemektedir.

       

 • Uzmanlarımız ruh sağlığı, aile-çift sağlığı ve danışmanlığı, çocuk, ergen ve yetişkin gelişimi vb. alanlarda uzun yıllar deneyim kazanmış, hizmetlerimizi kapsayan  ilgili konularda gerekli terapi eğitimlerini almış ve almaya devam eden, hocalarından düzenli süpervizyon alan yetkin kişilerdir.

 • Kişiye yardım etmeye çalışırken zarar vermemek veya kişinin daha fazla yarar sağlayabileceği seçeneklere engel olmamak temel ilkemizdir. Eğer yaşadığınız sorun bizim uzmanlık alanımıza girmiyorsa veya daha fazla yarar sağlayacak başka bir uzmanlık alanı da söz konusuysa, sizi ilk aşamada bu alanlara yönlendiririz.

 • Kişi hakkındaki her türlü bilgi, mutlak bir gizlilik ile saklarız.(Bu aynı zamanda yasal zorunluluğumuzdur.) Kişinin hukuksal haklarına istinaden, bu bilgiler hiç kimseyle paylaşılmaz, paylaşılamazBuna birinci derece yakınlar da dahildir. Kişiye ait her hangi bir bilginin paylaşılabilmesi için, öncesinde mutlaka kişinin onayını alırız.  Ancak kişinin hayatı veya bir başkasının hayatı tehlike altına girdiği durumlarda bu ilkeyi tekrar değerlendirmeye alırız.

 • Görüşme sürecinde, psikiyatrik bir sorun olasılığı fark edersek; psikiyatrik bir atak veya kriz durumu ortaya çıkarsa; psikoterapinin yanında ilaç tedavisinden de yararlanmak söz konusuysa; kişinin kendisine veya bir başkasına zarar verme olasılığı varsa, psikiyatrik değerlendirme için kişiyi güvenilir bir psikiyatri merkezine yönlendirmek önceliğimiz olur.


       Çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri, test uygulamaları ve değerlendirmeleri ile, aile danışmanlığı, evlilik - çift danışmanlığı ve terapisi, cinsel danışmanlık ve terapi hizmetlerini sunmaktadır. Ayrıca özel ve resmi kurumlara da danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir.

      İnsani ve mesleki etik ilkelerin ışığında, bireysel ve toplumsal sorumluluklarımızın bilincinde olarak çalışıyoruz. Derdin de dermanın da insanın kendi içinde olduğu düşüncesinden yola çıkarak, bireylerin içlerinde var olduğuna inandığımız gücü ortaya çıkarmayı esas alarak, birlikte çalıştığımız çocukların, yetişkinlerin ve ailelerin iyileştirici ve olumlu değişimlerini sağlayacak şekilde hayatlarını paylaştığımıza inanıyoruz. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin, bireyler, aileler ve toplumumuz için öncelikli değerinin farkında olarak, her türlü kaynağımızı, enerjimizi ve yüreğimizi en üst faydayı sağlayacak şekilde kullanmaya çalışıyoruz.

Anadolu Aile ve Evlilik Terapisi Merkezi hizmet koşulları

Anadolu Aile ve Evlilik Terapi Merkezi,

 • Haftanın 7 günü 9:00-18:00 yaz aylarında 09:00 - 19:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 
 • Randevu saatleri danışmanların kendi özel gün ve saatlerine göre belirlenir. 
 • Görüşmeler 50 - 70 dakikadır. Her görüşme saati için ücret alınır. Görüşmenin içeriği aile görüşmesi, test uygulaması, veya değerlendirme görüşmesi olabilir. (Görüşmenin içeriği o saat için alınacak ücreti etkilemez)
 • Randevuların istenilen tarihten en az 1 hafta önce alınması tavsiye edilir.
 • Randevu iptallerinin 24 saat önceden bildirilmesi gerekmektedir.  Aynı gün iptal edilen randevulardan o saatin ücreti alınması kurum kararı olarak belirlenmiştir.
 • Diğer aileleri de düşünerek randevulara zamanında gelinmesine özen gösterilmesini rica ederiz.

 

Anadolu Aile ve Evlilik Terapi Merkezi Kalite Politikası

Biz, temel değerlerimizden ödün vermeden,

 • Uluslararası standartlarda oluşturduğumuz çağdaş işletim ve yönetim sistemimiz doğrultusunda kendimizi sürekli ölçer ve iyileştiririz.
 • Her zaman danışan memnuniyetini sağlar, verdiğimiz sözleri mutlaka yerine getiririz.
 • Sosyal çevre ve insan ilişkilerini hep ön planda tutar, sağlıklı bir tanıtım mekanizmasıyla ihtiyaç duyan herkesin      bize ulaşabilmesini sağlarız.
 • Ekip ruhu, eğitim bilgisi ve araştırmacılığımızla, eğitim ve iş gücü yetiştirme konusundaki kalitemizi asla elden bırakmayız.
 • Bilgi birikimlerimizi sürekli değerlendirir, çalışanlarımızın gurur duyacağı bir  gelecek oluşturmaya çalışırız.
 • Eğitime ve çağdaş teknolojiye verdiğimiz önemin, bizlere her zaman daha iyiyi bulma ve verimli çalışma olanağı yarattığını unutmayız.
 • Sadece kendi içinde değil sektörün pek çok kurumunda da, üreten, doğru ve zamanında karar verebilen, dürüst danışanlar oluşturma gururunu taşırız.

 

VERGİ DAİRESİ : ZİYAPAŞA VD.
VERGI KİMLİK NUMARASI : 21619069622


Anadolu Aile Evlilik Terapi Merkezi Hasta/Danışan Bilgilendirme Formu

Sayın Danışanımız,

Kurumumuz profesyonel olarak aile danışmanlığı, çift terapisi, çocuk ve ergen terapisi, dikkat eksikliği, psikolojik danışma, ihtiyaçlarınızı karşılamak için Aile Bakanlığından onaylı ve Aile Bakınlığının denetiminde, lisans master ve doktora düzeyinde psikolog, psikolojik danışman ve aile danışmanların görüşme/danışma/seans uyguladıkları bir merkezdir.

Kurumumuza başvuran tüm bireyler öncelikle başvurdukları Aile Danışmanı tarafından sorunun tespit edilmesi ve değerlendirilmesi için görüşmeye alınmaktadırlar. Bu birinci seans görüşmenin sonucunda kurumumuzdaki tedavi/danışma/terapi/psikoeğitim sürecinin size ve sorununuza uygunluğuna birlikte karar verilmekte, uygun olması halinde randevu programı belirlenmektedir.

Görüşmelerin en verimli şekilde devamı ve öncelikle sizin sonra da kurumun ortak haklarını korumak için bazı kurallara uymak gereklidir. Seansların verimliğini birlikte en üst düzeye taşıyabilmek adına lütfen aşağıdaki kuralları okuyunuz.

 • Uygulanan terapi yöntemine göre seans süreleri değişebilmekle birlikte standart ve olağan bir terapi seansı 55 (ellibeş)dakika ile sınırlıdır.

 • Görüşmelerin hem sizi hem de diğer danışanları bekletmememiz için vaktinde başlayıp bitmesi önem teşkil etmektedir. Bu sebeple şayet sizden kaynaklanan bir sorun ile görüşmelere geç gelirseniz, o günkü görüşmeniz geç kaldığınız süre kadar kısa sürecektir. Gecikme durumu terapistiniz sebebiyle oluşursa terapistiniz bu gecikmeyi telafi etmekle yükümlüdür.

 • Her seansın bedeli aksi belirtilmediği sürece, normal şartlarda her bir seanstan sonra talep edilmektedir. Yalnızca ilk kez randevu alan danışanlar için seans bedelinin bir kısmı randevu oluşturmak amacı ile ön ödeme olarak alınmaktadır. Kalan ödeme seans sonrasında gerçekleştirilmektedir.

 • Randevunuza gelemeyeceğiniz durumlarda kurumumuza 48 (kırk sekiz) saat öncesinden haber vermeniz önemlidir. Elbette hepimiz insanız ve acil durumlarla karşılaşabiliriz. Danışanların ve kurumun haklarını koruyabilmek adına her bir danışan ve terapisti karşılıklı olarak acil durumlar nedeni ile 1 (bir) seansını son ana kadar bedelsiz iptal etme hakkına sahiptir. Bu hakkın danışandan kaynaklı tüketiminden sonra seanstan 48 saat öncesine kadar haber verilmeyen iptallerde sonraki seansların bedelinin yarısının önceden ödenmesi koşulu ile yeni bir randevu oluşturulacaktır. Hakkını tüketen taraf terapistin kendisi ise hakkın tüketiminden sonraki seans randevularının 48 saat öncesine kadar danışana haber verilmeyen iptal durumlarında bir sonraki seans danışandan seans bedeli alınmaz.

 • Gerçekleşecek randevunuzun takibinin yapılması öncelikle ofis yöneticisi Mevlüt beyin sorumluluğundadır. Hatırlatma amacı ile seansların 24 saat öncesinde telefon araması veya ulaşılamadığı durumlarda whatsaap mesaj ile tarafınıza ulaşılacaktır.

 • Seanslardan en üst düzeyde verim sağlayabilmek amacıyla görüşmelerde cep telefonlarının seslerinin kapalı tutulması önerilir.

 • Tutulan tüm kayıtlar ve raporlar sizin haricinizde isteğiniz dışında hiç kimse ile paylaşılamaz.

 • Kurumumuzdan hizmet alan kişiler kullanılacak olan yöntem ve teknikler, tekniklerin yararları ve riskleri konusunda mutlaka bilgilendirilir ve onayları alınır.

 • Görüşmelerden istenen verimin alınamaması durumunda danışan kişinin çıkar ve ihtiyaçları ön planda tutulmak suretiyle başka bir terapiste veya kuruma yönlendirme yapılabilir.

 • Tutulan tüm kayıt ve raporların, yapılan tüm görüşmelerin gizliliğinin korunması hem yasal hem de etik kanunlar açısından seans içeriği sadece danışan ve terapist arasında gizli kalmaktadır. Bu bilgilere terapistin ve danışanın kendisi dışında kimse ulaşamaz. Adli durumlarda, yasal haklar ve kanunlar doğrultusunda danışanın bilgisi dahilinde bilgilerin paylaşımı zorunlu ise, adli makamlara sadece gerekli düzeyde, kişilik hakları korunarak, kişiye özel bilgiler paylaşılmadan kısıtlı hali ile iletilebilir.