• https://www.facebook.com/adanaterapi/
Psikolojik Danışman Zeynep DEMİR

   Psikolojik Danışman Zeynep DEMİR

   
   Adana Seyhan doğumlu olan  Zeynep DEMİR  çocukluğunu Adana’da geçirdi. İlkokul , ortaokul ve liseyi Adana’da bitirdi. 2015 yılında Türkçe Öğretmenliğinden , 2019 yılında Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Aksaray Üniversitesindeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra Adana’ya döndü. Adana’da Özel  Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde kısa bir süre  stajyerlik yaptı ve bir süre Psikolojik Danışman olarak görev yaptı. Zeynep DEMİR pandemi süresince online olarak psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti  verdi. Psikolojik Danışman Zeynep DEMİR  şuan da Adana Özel Kariyer Aile Danışma Merkezi bünyesine bağlı ofisinde, çocuk, ergen ve yetişkin danışanlarına Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti vermektedir. Danışanlarının yaşam boyu gelişim ve doyumunu desteklemekte, sınav motivasyonu, sınav kaygısıyla mücadele, verimli ders çalışma yöntemleri, alan, okul, bölüm  ve meslek tercihleri, psikolojik danışma, sosyal beceriler, kişiler arası sağlıklı ilişki ve iletişim kurmak gibi  kişisel, sosyal, eğitsel, mesleki ve kariyer danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.   Psikolojik Danışman Zeynep DEMİR, Carl Rogers’ın  Hümanistik/Birey Merkezli/ Danışandan Hız Alan Terapi Kuramına bağlı kalarak çalışmalarını yürütmektedir.  Bu terapi kuramına göre insan doğası gereği iyidir ve iyiye eğilimlidir. Uygun koşullar  ve ortam sağlandığında birey kendini iyileştirir, değiştirir. Psikolojik Danışman Zeynep DEMİR, terapötik bir ortam oluşturarak,  insan doğasının yapıcı yönü üzerine odaklanarak ve danışanın terapi sürecine getirdiği güçlü yönlerini ortaya çıkararak danışanın gelişimine katkıda bulunur. Terapinin temelinde güven ve inanç vardır. Kişi kendine ve danışmanına güveniyor, inanıyorsa ve danşmada gönüllüyse önemli ölçüde yol kat edebilir.    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olduğu eğitim ile bireylere psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Dinamik yaşam koşulları , sosyo-kültürel-ekonomik yapı ve değişen aile yapıları ve değerleri  bireyleri önemli ölçüde etkilemektedir. Bireylerin doğal olarak hayattan beklentileri ve hayatla mücadele tarzları farklı olmaktadır. Bireyin hayatla girdiği bu serüvende birey bazen yorulmakta, bıkmakta, vazgeçmekte bazen de  yaşam anlamını kaybedip bocalamakta, kendini kaybedecek noktalara gelebilmektedir. Bu noktada  Psikolojik danışman Zeynep DEMİR  devreye girerek danışanlarına profesyonel hizmetler sunarak  hayatla olan serüvenlerini sağlıklı bir şekilde güvenle sürdürmelerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bireyin kendini tanıması, eksi ve artı yönleriyle kendini fark etmesi , kabul etmesi, var olan gizil güçlerinin farkına varması, çevresini ve çevresindeki bireyleri tanıması, var olan fırsatların farkına varabilmesi ve yeni fırsatları yakalayabilecek bilince ulaşması, olumsuz yönlerinin farkına varabilmesi ve bu olumsuz yönleri yeni alternatiflerle tolere edebilmesi , çevresindeki tehditleri fark edebilmesi ve problem çözebilmesi , hayır diyebilme, karar ve sorumluluk alabilme, duygusal problemlerle başa çıkabilme gibi noktalarda profesyonel hizmet sunmaktadır.   Çocuk ve Ergen Danışmanlığı  kapsamında  bu dönemdeki  çocuk ve ergenlerin yaşamış oldukları uyum ve davranış problemlerini ,okulöncesi (okul yaşamına hazırlık,kişilerarası ilişkiler, meslek bilinci oluşturma, yemek yememe, kardeş kıskançlığı, başkalarının eşyalarını izinsiz alma, altını ıslatma veya dışkı kaçırma, tırnak yeme, yalan söyleme, argo konuşma,aşırı yaramazlık,kendine ve çevresine zarar verme  gibi ), okul yaşamında yaşadıkları kişisel/ sosyal(arkadaş ve öğretmen , aile gibi kişilerarası  olumlu veya olumsuz  ilişkiler, bireysel, duygusal sorunlar), eğitsel ( verimli ders çalışma ve motivasyon,sınav kaygısı, alan, bölüm ve  okul seçimi) ve mesleki problemleri ( ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçme gibi)  çözüme kavuşturmada profesyonel hizmet sunmaktadır.   Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı kapsamında çocuklara meslek olgusu ve her mesleğin birbiriyle kıyaslanamayacak ölçüde kendilerine göre önem arz eden, belli eğitim süreçlerinden geçtikten sonra kazanılabilen disiplinler olduğu bilinci oluşturulur. Ergenlerin kişiliklerine, ilgi, yetenek ve değerlerine uygun meslek seçmelerine , bu mesleklerin gerektirdiği eğitim ve öğretimler,  seçtikleri mesleklerin avantajları ve dezavantajları konusunda profesyonel hizmet sunmaktadır. Yetişkin bireylerin  mesleki eğitim süreçlerinde  ve iş hayatlarında karşılaşabilecekleri  mesleki  ve kariyer sorunlarında (mobbing ve mobbigle başa çıkabilme,mesleki olgunluk,iş ve iş motivasyonu, iş doyumu, meslekte kariyer yapma gibi) profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


SİZDE ALANINDA YETKİN VE BAŞARILI BİR UZMANDAN DESTEK ALMAK İSTERSENİZ BİZE BAŞVURUN.
Ofis-Sekreterya için: 0322 234 9 234 – 0544 204 61 82
 
  
277 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın